Strona KP PSP w Łasku

CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku działa na obszarze powiatu łaskiego, którego powierzchnia wynosi 617 km2, w tym 132,58 km2 powierzchni obszaru stanowią lasy. Na terenie powiatu zamieszkuje 52,5 tys. osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 85 osób na km2. Administracyjnie w skład powiatu wchodzi pięć gmin: Łask, Buczek, Sędziejowice, Widawa i Wodzierady. Teren powiatu sąsiaduje z sześcioma powiatami woj. łódzkiego: bełchatowskim, pabianickim, zduńskowolskim, wieluńskim, poddębickim i sieradzkim. Powiat ma charakter rolniczo - przemysłowy z przewagą tego pierwszego. Największa koncentracja przemysłu występuje w gminie i mieście Łask, gdzie znajduje się większość przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowo - usługowych i przetwórczych. Do największych zakładów produkcyjnych na terenie powiatu należą zakłady przemysłu odzieżowego "Kastor", materiałów budowlanych "MAGNUS", "Petecki", "LUPOL", "InstalPlast" i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku, Zakład Płynów Infuzyjnych "BAXTER - TERPOL" Sp. z o. o. i "EKO - FARB" w Chociwiu a także "PACKSERVICE Ltd." i ZPC "SILIKATY" w Teodorach. Z uwagi na swoje centralne położenie, przez powiat łaski przebiegają ważne szlaki drogowe jak: droga krajowa T - 14, T - 44 i drogi wojewódzkie nr 473, 480, 481, 482, 483, 484, 710 oraz kolejowe jak: Katowice - Gdynia i Łódź - Sieradz łączące Polskę południową z północną oraz wschodnią z zachodnią.


CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH GMIN- Gmina i miasto Łask

Gmina Łask zajmuje powierzchnię 147 km2 z czego Miasto Łask, które jest siedzibą władz samorządowych 15 km2. Na terenie gminy znajdują się 43 miejscowości, w których zamieszkuje 29122 osoby, co stanowi 55,4 % ogółu mieszkańców powiatu. W samym mieście zamieszkuje 19825 osób. Gmina ma charakter przemysłowo - rolniczy, a największa koncentracja przemysłu występuje w mieście Łask, gdzie znajduje się największa ilość przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowo - usługowych i przetwórczych. Miasto jest nie tylko znaczącym ośrodkiem administracyjnym, ale również centrum usługowym, oświatowym i kulturalnym. Od 1 stycznia 1999 roku Łask jest siedzibą władz powiatu i starostwa powiatowego.- Gmina Buczek

Gmina Buczek zajmuje powierzchnię 91 km2. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Buczek położona przy trasie wojewódzkiej 483 Łódź - Częstochowa. Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości, w których zamieszkuje 4960 osób, co stanowi 9,5 % mieszkańców powiatu. Źródłem utrzymania dla ponad 60 % mieszkańców gminy jest rolnictwo indywidualne. Na terenie gminy funkcjonuje ponad 200 podmiotów gospodarczych. Do największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy zaliczyć można Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej "Exgaz" w Bachorzynie, PPHU "DORTEX" w Gucinie.- Gmina Sędziejowice


Gmina Sędziejowice zajmuje powierzchnię 120 km2. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Sędziejowice położona przy trasie wojewódzkiej 481 Łask - Wieluń. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości, w których zamieszkuje 6640 osób, co stanowi 12,6 % mieszkańców powiatu. Gmina o charakterze rolniczym, posiadająca predyspozycje do rozwoju agroturystyki i ze względu na walory przyrodnicze jej tereny włączone zostały do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Do największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy zaliczyć można PHUP "Alma" w Sędziejowicach i Zakład Wędliniarski "GABRYSIAK" w Lichawie.- Gmina Widawa


Gmina Widawa zajmuje powierzchnię 178 km2. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Widawa położona przy trasie wojewódzkiej 481 Łask - Wieluń. Na terenie gminy znajduje się 48 miejscowości, w których zamieszkuje 8720 osób, co stanowi 16.6 % mieszkańców powiatu. Dominującą gałęzią gospodarki jest rolnictwo indywidualne. Do największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy zaliczyć można Zakład Płynów Infuzyjnych "BAXTER - TERPOL" Sp. z o. o. oraz "EKO - FARB" w Chociwiu, "WIDATEX" Sp. z o.o. w Rogóźniu i Zakład Wędliniarski "KAWIKS" w Patokach.
- Gmina Wodzierady


Gmina Wodzierady zajmuje powierzchnię 81 km2. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Wodzierady położona przy drodze powiatowej Łask - Kwiatkowice. Na terenie gminy znajduje się 36 miejscowości, w których zamieszkuje 3095 osób, co stanowi 5,9 % mieszkańców powiatu. Gmina o charakterze rolniczym, posiadająca predyspozycje do rozwoju agroturystyki. Do największych zakładów przemysłowych działających na terenie gminy zaliczyć można PPHU "BARTEK" w Chorzeszowie oraz Firmę Nasienną "GRANUM" w Wodzieradach.

Więcej informacji o gminia Łask znaleźć można na stronie :
www.lask.pl


Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl