Strona KP PSP w Łasku

Porady


Dzieci uważajcie !WYPALANIE TRAW ZABIJAZapobieganie wypadkomPodczas wypadku drogowego


W przypadku pożaru

Dzieci uważajcie !


Wiemy, że uwielbiasz pływać. Musisz jednak wiedzieć, że nie każde miejsce nadaje się do kąpieli. Woda często kryje różne przedmioty leżące na dnie, a które mogą się stać przyczyną trwałego kalectwa, kiedy po skoku do wody uderzysz w nie np. głową. Korzystaj tylko z wyznaczonych kąpielisk pod opieką dorosłych!


Gra w piłkę jest świetną zabawą. Jeżeli bawisz się zbyt blisko drogi, możesz ulec groźnemuwypadkowi,
a jednocześnie możesz być przyczyną wypadku, kiedy kierowca straci panowanie nad kierownicą omijając ciebie wbiegającego
na jezdnię za piłką.Wypalanie traw, nie jest najmądrzejszym sposobem spędzania wolnego czasu. Nie wiem czy wiesz, że oprócz zagrożenia pożarowego jakie stwarzasz podpalając suchą trawę, niszczysz organizmy żyjące tuż pod ziemią.
Trzepak nie jest najlepszym miejscem do zabawy. Myślę, że takie wspaniałe fikołki bezpieczniej jest wykonywać na sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. Upadek
z trzepaka może zakończyć się bardzo bolesnymi stłuczeniami, a nawet złamaniami rąk i nóg. Pamiętaj o tym podczas swoich zabaw.
Na pewno drzemie w tobie dusza odkrywcy. Lubisz kopać w ziemi i wydobywać z niej różne ciekawe rzeczy. Nie wszystkie jednak przedmioty które wykopiesz są bezpieczne. Często pod ziemią drzemią pozostałości po wojnie - granaty i różnego rodzaju pociski.
Nigdy nie wyciągaj samodzielnie z ziemi podejrzanych przedmiotów, nie próbuj ich rozbierać i pod żadnym pozorem nie wrzucaj do ognia. Wybuch może spowodować twoją śmierć lub trwałe kalectwo. Gdy znajdziesz przedmiot przypominający granat lub jakikolwiek pocisk zawiadom dorosłych!
Lekarstwa mają różną postać. Czasami wyglądają jak kolorowe cukierki, jednak niewłaściwie stosowane mogą być bardzo niebezpieczne dla twojego organizmu. Gdy poczujesz się źle, nie próbuj leczyć się sam. Powiedz o tym dorosłym, którzy na pewno pójdą z tobą do lekarza i to on zdecyduje jaki lek powinieneś przyjmować. Pamiętaj, że lekarstwa stosowane niewłaściwie mogą odnieść zupełnie inny skutek do zamierzonego, a czasami doprowadzić nawet do śmierci.
Istnieją substancje, które wdychane przez dłuższy czas powodują trwałe uszkodzenie organizmu. Do takich należą kleje. Kleje biurowe używane na codzień do klejenia papieru nie zawierają niebezpiecznych substancji. Jednak kleje do drewna, skóry itp. jak np. butapren niosą ze sobą niebezpieczeństwo. Pamiętaj, nie daj się namówić kolegom i nie wąchaj żadnych substancji niewiadomego pochodzenia.Na pewno wiesz o tym, że istnieją takie substancje, które bardzo łatwo się zapalają. Kontakt z nimi jest niebezpieczny. Zaprószenie ognia w pobliżu ich składowania, może spowodować wybuch. Bawiąc się, unikaj miejsc, gdzie leżą beczki, puszki i pojemniki niewiadomego pochodzenia, nie tylko ze względu na łatwozapalne ale również trujące substancje, które mogą się w nich znajdować. Przede wszystkim jednak nie baw się zapałkami.


Lubisz jeździć na łyżwach, prawda?! Uprawiaj ten wspaniały sport w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Unikaj sadzawek, stawów, jezior i rzek. Jeżeli w twojej miejscowości nie ma sztucznego lodowiska, upewnij się, że lód po którym masz zamiar się ślizgać został sprawdzony przez dorosłych i nie kryje przykrych niespodzianek (przerębla, zbyt cienkiej tafli lodowej).Przedmioty spadające z dużej wysokości są zagrożeniem dla przechodniów. Dlatego nie wolno niczego wyrzucać przez okno. To co Tobie wydaje się dobrą zabawą może być przyczyną groźnego wypadku.POWRÓT DO GÓRY

1. Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki.Palenie tytoniu w łóżku jest często przyczyną pożarów ze skutkiem śmiertelnym. Kontakt żaru papierosa z pościelą powoduje miejscowe zapalenie materiału, z którego wykonana jest pościel (bawełna, wiskoza, ani lana, wełna). Powstające toksyczne produkty rozkładu termicznego mogą spowodować zatrucie człowieka i utratę przytomności, uniemożliwiając mu gaszenie pożaru lub wezwanie pomocy. Czynnikiem sprzyjającym jest alkohol.Kontakt otwartego ognia, np. żarzącego się papierosa z materiałem palnym spowoduje pożar w pojemniku ze śmieciami. Żar papierosa, niedogaszona zapałka może spowodować pożar różnych materiałów oraz zagrożenie dla ludzi, mieszkania i budynku.

Bardzo często spotykana sytuacja. Pozostawiono na kuchni gazowej przygotowywany posiłek. Pożar jest niewielki, z reguły nie występuje zagrożenie dla mieszkania, ale dym wydobywający się z okna wygląda groźnie i powoduje interwencję straży pożarnej.2. Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi.


Czyszczenie odzieży, likwidacja plam w cieczach łatwopalnych, np. benzynie, acetonie, rozpuszczalniku może być przyczyną groźnego pożaru
i wybuchu.
Opary cieczy łatwopalnej znajdują się w otoczeniu. Jeśli pojawi się czynnik zapalający, nastąpi zapalenie się oparów cieczy.
Może nim być: żar papierosa, płomień zapałki, iskra z urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Wskutek tarcia w cieczy materiału, w skład którego wchodzą tworzywa sztuczne, powstaje ładunek elektrostatyczny, który rozładuje się w postać i iskry elektrostatycznej stanowiącej czynnik zapalający.Mycie podłóg cieczami łatwopalnymi, np. benzyną, acetonem, rozpuszczalnikiem może być przyczyną groźnego pożaru i wybuchu. Ciecz rozprowadzana po podłodze szybko paruje i tworzy z powietrzem mieszaninę wybuchową. Pojawienie się czynnika zapalającego spowoduje pożar i wybuch. Rozcieranie cieczy łatwopalnej na posadzce z tworzywa sztucznego, np. pcw spowoduje powstanie elektryczności statycznej, która pojawi się w postaci iskry, czyli czynnika zapalającego.
Zawartość lotnych, łatwo zapalnych rozpuszczalników w farbach, lakierach i emaliach powoduje szybkie ich wysychanie z pokrytych powierzchni. Rozpuszczalniki przedostają się do atmosfery i mogą tworzyć lokalnie stężenia wybuchowe.
Pojawienie się czynnika zapalającego może spowodować pożar i wybuch w pomieszczeniu, szczególnie gdy nie ma właściwej wentylacji.Rozpalanie ognia w piecu przy zastosowaniu cieczy łatwopalnej, np. rozpuszczalnika, benzyny, oleju napędowego może spowodować wydostanie się ognia z pieca do pomieszczenia, wybuch par tej cieczy w piecu, zniszczenie pieca i pożar w mieszkaniu. Zagrożona jest również osoba wykonująca tę czynność.

PRZEDSTAWIONA SYTUACJA NIE JEST POŻAREM, ALE JEST UCIĄŻLIWA DLA SĄSIADÓW. STRAŻ POŻARNA JEST POWIADOMIONA O ZADYMIENIU NA BALKONIE l SPRAWDZA, CZY ISTNIEJE ZAGROŻENIE. W TEN SPOSÓB SPOWODOWANO ZBĘDNĄ INTERWENCJĘ STRAŻY POŻARNEJ.
3. Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi.


Podczas przelewania cieczy łatwopalnych, np. benzyny, rozpuszczalnika, spirytusu następuje ich parowanie. Pojawienie się czynnika zapalającego może spowodować pożar. W gospodarstwie domowym ciecze łatwopalne znajdują ważne zastosowanie. Czynności z tymi cieczami muszą być prowadzone z zachowaniem środków ostrożności, takich jak: zapobieganie powstawaniu ognia, wietrzenie pomieszczenia. Ciecze łatwopalne należy przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach.
4. Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznychSkładowanie materiałów łatwopalnych w niewłaściwych warunkach:
- nagrzewanie od źródeł ciepła, palenie tytoniu w ich obecności
lub powstanie innego czynnika zapalającego,
- możliwość rozlania,
- uszkodzenie pojemnika,
- brak skutecznej wentylacji pomieszczenia,
- wzajemne oddziaływanie substancji chemicznych powodujące wydzielanie ciepła lub gazów palnych może być przyczyną pożaru, wybuchu.


5. Nieprawidłowa eksploatacja środków transportuGarażowanie pojazdów z silnikami spalinowymi posiadająch paliwo w zbiorniku (motocykl, motorower, samochód) w pomieszczeniach, które nie są garażami stwarza zagrożenie dla ludzi i budynku w przypadku powstania pożaru z winy środka transportu. Przyczyną pożaru jest najczęściej wadliwa instalacja elektryczna pojazdu lub inny czynnik, który może zapalić paliwo. Jeśli pojazd nie znajduje się w garażu, a np. w komórce, szopie, stodole musi mieć opróżniony zbiornik paliwa i odsączony akumulator.


6. Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki.Spalanie śmieci i odpadków, suchych liści i roślin, wypalanie traw, rozgrzewanie smoły, palenie ogniska może być przyczyną pożaru zabudowań. Sprzyja temu kierunek wiatru w stronę budynków, brak sprzętu do gaszenia ognia (wiadro z wodą, łopata) nie okopane, tzn. nie zmineralizowane miejsce spalania.


7. Wada elektrycznych urządzeń ogrzewczych. Piece, grzałki, kuchnie,
czajniki itp. Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych.
W przypadku, gdy nie zadziała ogranicznik temperatury /termostat/ zapobiegający nadmiernemu wzrostowi temperatury grzejnika elektrycznego następuje zapalenie obudowy termowentylatora i materiałów palnych znajdujących się w pobliżu. Ustawienie urządzenia grzejnego na palnym podłożu powoduje systematyczne nagrzewanie materiału podłoża i prowadzi do jego zapalenia. Pozostawianie bez dozoru działających urządzeń elektrycznych powoduje, że nie zostaną dostrzeżone pierwsze objawy palącego się urządzenia, np. zapach zwęglającej się izolacji przewodów elektrycznych, iskrzenie urządzenia, nadmierne nagrzewanie. Prowadzi to do pożaru w pomieszczeniu i mieszkaniu.

Uszkodzone instalacje elektryczne, osprzęt elektryczny jak: gniazda wtyczkowe, wtyczki, wyłączniki oświetlenia, oprawy oświetleniowe wskutek zwarć i powstających iskier mogą spowodować pożar materiałów palnych znajdujących się w mieszkaniu. Niewłaściwie połączone przewody elektryczne nie zapewniają dobrego przepływu prądu, następuje przegrzewanie się styku przewodów i jego zapalenie.


8. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych.


Bezpiecznik spełnia bardzo ważną rolę w instalacji elektrycznej. Chroni przed przeciążeniem, zwarciem
i porażeniem człowieka. Długotrwałe przeciążanie instalacji powoduje jej nadmierne nagrzewanie oraz utratę właściwości izolacyjnych. Po pewnym czasie może to doprowadzić do pożaru. Bezpiecznik powinien być dobrany tak, aby zadziałał podczas niewłaściwej pracy instalacji. Bezpiecznik źle dobrany, nie reagujący na niewłaściwą pracę instalacji może przyczynić się do powstania pożaru z winy instalacji elektrycznej. Naprawienie bezpiecznika topikowego, tzw. korka drutem to prawie pewny pożar mieszkania.


9. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych
na paliwo stałe, ciekłe, gazowe.Podczas spalania paliwa w piecu, może to być paliwo stałe - węgiel, ciekłe - olej opałowy lub gazowe - gaz ziemny, propan-butan w kominie pozostaje sadza. Zbyt duża jej warstwa pogarsza ciąg w kominie. Częste są pożary sadzy w kominach. Aby temu zapobiec należy okresowo usuwać sadze z komina. Przy opalaniu węglem kominy trzeba czyścić co najmniej cztery razy w roku, a przy opalaniu olejem i gazon co najmniej dwa razy w roku.

POWRÓT DO GÓRY

WYPALANIE TRAW ZABIJA


Przełom zimy i wiosny jest okresem, w którym rolnicy oraz właściciele posesji przystępują do usuwania zanieczyszczeń pozimowych na polach, w obrębie obejść domowych, poboczy dróg i ulic. Często spotykaną praktyką "odświeżenia" gleby jest wypalanie trawy oraz pozostałości roślinnych. Według ludzi panuje mylne przekonanie, że zabiegi te spowodują szybszy i bujniejszy odrost roślinności. Bezmyślność oraz nieodpowiedzialność osób wypalających trawy i pozostałości roślinne powoduje niejednokrotnie powstanie tragicznego w skutkach pożaru. Wskutek wypalania traw dochodzi do szeregu szkodliwych procesów dla środowiska, do których zaliczyć można przede wszystkim:
- wyjałowienie wierzchniej warstwy gleby, zahamowany zostaje proces rozkładu biologicznego resztek roślinnych,
- zniszczenie miejsc lęgowych oraz śmierć wielu gatunków roślin i zwierząt,
- wyzwolenie do atmosfery dużych ilości tlenku węgla oraz innych szkodliwych związków chemicznych.
Należy pamiętać, że pożar suchej trawy bardzo szybko się rozprzestrzenia w czym pomagają silne podmuchy wiatru. Takie pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy, budynki mieszkalne oraz inne obiekty. Niejednokrotnie w takim pożarze dochodzi do zniszczenia całego dobytku ludzkiego. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zatrucia dymem. Ponadto dym powoduje zmniejszenie widoczności na drodze, co może skutkować kolejnymi szkodami w mieniu, zdrowiu i życiu ludzi.
Każdy pożar powstały wskutek zapalenia suchej trawy powoduje interwencje straży pożarnej. Koszty takich akcji w skali kraju szacuje się w milionach złotych. Pamiętajmy także, że w czasie gdy strażacy gaszą taki pożar mogą oni być niezbędni w innym miejscu, np. przy wypadku drogowym czy pożarze budynku mieszkalnego. Podczas takich zdarzeń o życiu ludzkim może decydować każda minuta zwłoki przyjazdu straży pożarnej. Takich strat w sposób materialny nie można już oszacować.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku informuje iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów, w obiektach i na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji w tym rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. Ponadto zgodnie z § 43 cyt. powyżej rozporządzenia wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. W myśl art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Przepisy art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) zabraniają w lasach oraz na terenach śródleśnych jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, prowadzenia działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Przestrzegając przed niewłaściwym zachowaniem osób, które nie stosują się do zasad bezpieczeństwa pożarowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej ma prawo nałożyć na taką osobę mandat karny kredytowany w wysokości do 500 złotych.
Zanim podpalisz pozostałości roślinne na polu czy łące pomyśl ile czasu i sił poświęcą strażacy by ugasić pożar, który wymknie Ci się spod kontroli i jak wiele złego możesz wyrządzić sobie i innym ludziom.

kpt. Wojciech Sowała
POWRÓT DO GÓRY

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:
1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia :

"zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe ( w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku ),
w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze ( własny lub z pojazdów poszkodowanych ),
wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,
przy pomocy telefonu komórkowego ( połączenie z numerami alarmowymi 998,997,999,112 jest bezpłatne ) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję,
jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,
jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

2. Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi :


- weź ze swojego pojazdu gaśnicę,
- weź ze swojego pojazdu apteczkę,
- weź ze swojego pojazdu narzędzie, którym będziesz mógł zbić szybę lub pomoże ci
w otwarciu drzwi,
- weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)
- oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,
- sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,
- zachowaj szczególną ostrożność,
- spróbuj zatrzymać inne pojazdy bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu, jeżeli nie masz szans na pomoc innych nie trać czasu działaj sam.

3. Wykonaj następujące czynności jeżeli jesteś przy pojazdach : sprawdź, które drzwi otwierają się i ułatwi to kontakt z poszkodowanymi,
jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę, w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,
zbijając szyby zachowaj szczególną ostrożność - pamiętaj, że szkło hartowane ( najczęściej szyby boczne ) rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone ( zawsze szyba przednia i w większości przypadków tylna ) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,
dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie,
oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,
w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej Ci gaśnicy samochodowej - nie obawiaj się zbiornik paliwa nie eksploduje.
jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu i oddechu przystąp do ożywiania,
najskuteczniejsze działania przedmedyczne wykonasz z dala od uszkodzonych pojazdów ewakuując poszkodowanych.
Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego.

4. Zalarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy : samochód nie jest narażony na niekontrolowany ruch lub przemieszczenie
nie ma wycieków paliwa
odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu
miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone
poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe, przystąp do udzielania im pierwszej pomocy ( opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn ). Kontroluj oddech i czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrząsu. Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.

Pamiętaj aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Pamiętaj, że Ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji.
POWRÓT DO GÓRY

JAK ZWALCZYĆ POWSTAŁY POŻAR
1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.

2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:

- swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
- adres i nazwę obiektu,
- co się pali, na którym piętrze,
- czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

- potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
- dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru
i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi
i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.
JAK EWAKUOWAĆ LUDZI I MIENIE

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeństwa - Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem. W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.
Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu. Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie. Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:

pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych (dymu),
pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.
POWRÓT DO GÓRY

SEZON GRZEWCZY


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, informuje o zasadach przeglądu i konserwacji instalacji oraz urządzeń użytkowanych w procesie grzewczym.
    Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) powinien być wykonany, co najmniej raz w roku przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami (art. 6 ww. ustawy).
    Szczegółowe warunki bezpiecznej eksploatacji instalacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., Nr 80, poz. 563). Zgodnie z § 30 tegoż rozporządzenia w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, co najmniej:
1) raz w miesiącu - od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;
2) cztery razy w roku - do palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych
w pkt 1;
3) dwa razy w roku - od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1.
    Natomiast z przewodów wentylacyjnych zanieczyszczenia usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

    Ponadto zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej ..., w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji, w tym użytkowanie instalacji, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia się ognia.
    Brak aktualnych przeglądów oraz czyszczeń przewodów kominowych może powodować wzrost zagrożenia powstania pożaru. Zgromadzone w nadmiernej ilości zanieczyszczenia w postaci sadzy w obrębie wnętrza przewodu kominowego ulegając zapaleniu powodują znaczne ogrzanie przewodu kominowego, a przede wszystkim wzrost szybkości rozprzestrzeniania się zarówno pożaru, jak i gazów pożarowych w jego obrębie, co w konsekwencji prowadzi do zagrożenia pożarowego dla całego budynku. Terminowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych pozwalają uniknąć ich uszkodzeń oraz zapewniają prawidłową i bezpieczną eksploatację.
    Jednym z podstawowych obowiązków właściciela, zarządcy, użytkownika obiektu, budynku terenu jest zabezpieczenie obiektu przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
     Przedstawiając powyższe Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku apeluje o przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa przy użytkowaniu urządzeń grzewczych i przewodów kominowych.

mł. kpt. Sławomir Wągrowski
Więcej informacji
POWRÓT DO GÓRY
Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl