Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za I kwartał roku 2018

2 stycznia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

4 stycznia
W Łaskim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno - noworoczne. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody Burmistrza Łasku "Roża Przedsiębiorczości". W uroczystym spotkaniu wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

6 stycznia
W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzeszowie gm. Wodzierady odbyło się uroczyste strażackie spotkanie opłatkowo - noworoczne, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.
W sali OSP w Widawa odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział kpt. Michał Lipiński - Starszy specjalista.

8 stycznia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

13 stycznia
W sali OSP w Sędziejowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.
W sali OSP w Chociwiu gm. Widawa odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
W sali OSP w Chorzeszowie gm. Wodzierady odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. kpt. Wojciech Sowała - Naczelnik Wydziały Organizacyjno - Szkoleniowego.
W Sali Domu Ludowego w Kopyści odbyła się uroczystość opłatkowo - noworoczna, zorganizowana przez Zarząd Odziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Łasku. W uroczystości wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

16 stycznia
W I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku odbyło się Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Władze Powiatu Łaskiego, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

20 stycznia
W sali OSP w Kwiatkowicach gm. Wodzierady odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG.

21 stycznia
W sali OSP w Brzykowie gm. Widawa odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. kpt. Wojciech Sowała - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kwatermistrzowskiego.

25 stycznia
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

26 stycznia
W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy w 2017 roku. Naradę rozpoczął st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP w Łasku przedstawiając ogólną ocenę bezpieczeństwa pożarowego w powiecie łaskim, popularyzację ochrony przeciwpożarowej przez Komendę oraz główne zadania zrealizowane w roku 2017. Następnie zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku - bryg. Piotr Cały przedstawił działalność komórek organizacyjnych z zakresu zagadnień kontrolno - rozpoznawczych i kwatermistrzowskich, a także dokonał analizy zdarzeń za rok 2017. Podsumowania działalności KP PSP Łask w roku 2017 dokonali: st. bryg. Marek Jankowski - Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz Pani Teresa Wesołowska - Starosta Łaski.

29 stycznia
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.2 lutego
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie w sprawie organizacji XIII Wojewódzkiego Biegu Pamięci Jana Pawła II. W spotkaniu wziął udział bryg. Piotr Rudecki- Komendant Powiatowy PSP.

3 lutego
W sali OSP w Wodzierady odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

10 lutego
W sali OSP w Marzeninie, gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

14 lutego
W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego za 2017 rok. W naradzie wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

15 lutego
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się spotkanie z rolnikami poświęcone aktualnej sytuacji epizootycznej oraz zapobieganiu i zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie Powiatu Łaskiego. W spotkaniu wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP, st. kpt. Sławomir Wągrowski - Dowódca JRG oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego.

17 lutego
W sali OSP w Łasku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

19 lutego
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się potkanie w sprawie uciążliwości związanej z działającą na terenie powiatu firmą "AP-LOGIC" sp. z o.o. W spotkaniu wzięli udział: bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz pt. Kamil Perliński - Starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych.

21-22 lutego
W dworku "KAMIONACZ" pow. sieradzki odbyła się wspólna narada komendantów oraz kierowników komórek kadrowych. W naradzie wzięli udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP oraz Ewa Mieszkowska - St. specjalista ds. organizacyjno - kadrowych.

24 lutego
W sali OSP w Okupie, gm. Łask odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział mł. bryg. Waldemar Kędziak - Zastępca Dowódcy JRG.
W sali OSP w Pruszkowie, gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

26 lutego
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

28 lutego
W Sali konferencyjnej tut. Komendy odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza st. ogn. Michała Darocha - Dowódcę zastępu.

1 marca
Na Placu 11 Listopada w Łasku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W obchodach wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP wraz z delegacją, która złożyła kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości.

2 marca
W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP pod przewodnictwem st. bryg. Piotra Rudeckiego - Komendanta Powiatowego PSP odbyła się odprawa służbowa z udziałem strażaków i pracowników tut. Komendy. Na odprawie kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnej Komendy omówili następujące zagadnienia:
- realizacja wydatków budżetowych w 2017 roku oraz plan finansowy na 2018 r.,
- działalność operacyjno-szkoleniową i wyniki sportowe za rok 2017,
- działalność kwatermistrzowsko-techniczną za rok 2017,
- działalność JRG w roku 2017,
- działalność kontrolno-rozpoznawcza za rok 2017,
- zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych w KP PSP w Łasku.

Główne zadania do realizacji w roku 2018 przedstawił st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP. W końcowej części odprawy odbyła się dyskusja na temat spraw bieżących oraz kierowane były zapytania i wnioski, na które odpowiedzi udzieliło kierownictwo Komendy.
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XLVIII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP wraz z zastępcą. Na sesji przyjęto informacje z działalności komendy za 2017.

3 marca
W sali OSP w Kolumnie, gm. Łask odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

7 marca
Na terenie tut. komendy odbyła się druga edycja akcji honorowego krwiodawstwa pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zorganizowana przy współudziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi w ramach ogólnopolskiej kampanii "spoKREWnieni służbą". Krew oddawali honorowo strażacy z KP PSP w Łasku oraz druhowie z jednostek OSP w Bałuczu, Kolumnie i Okupie. Chęć uczestnictwa w akcji, zadeklarowało 17 osób z czego 11 pozytywnie przeszło badania co umożliwiło uzyskanie blisko 5 litrów krwi.

10 marca
W Sali OSP w Bałuczu, gm. Łask odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.
W sali OSP w Siedlce, gm. Sędziejowice odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

17 marca
W sali OSP w Buczku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

21 marca
W Łaskim Domu Kultury odbyło się Spotkanie Obywatelskiego Komitetu 100-lecia odzyskania niepodległości, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

22 marca
w Zespole Szkół w Widawie odbył się XIX powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Łącznie w eliminacjach wzięło udział 46 uczestników w trzech kategoriach wiekowych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego.

29 marca
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

30 marca
Na terenie koszar odbyło się spotkanie wielkanocne zorganizowane przez dowódcę 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego p.o. ppłk. Roberta Gurzędę. W spotkaniu wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl