Strona KP PSP w Łasku

WYDARZENIA w KOMENDZIE PSP za IV kwartał roku 2017

2 października
- " Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.
- " W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku odbyła się narada techniczno - gospodarcza w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla gmin: Łask, Buczek, Sędziejowice i Wodzierady. W naradzie wziął udział kpt. Kamil Perliński - St. specjalista ds. kontrolno -rozpoznawczych.

9 października
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.

10-11 października
W Smardzewicach pow. tomaszowski odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

13 października
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym bryg. Piotr Cały - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP oraz st. kpt. Łukasz Bośka - Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego przedstawili materiał nt.: Oceny wydarzeń pożarowych za okres I półrocza 2017 r.

17 października
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się szkolenie, na którym omówiono działania służb ratowniczych podczas styczniowego karambolu na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego oraz działania w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki Komendant Powiatowy PSP w Łasku wraz ze swoim Zastępcą.

18 października
Na terenie MOP Sięganów gm. Łask przy drodze ekspresowej S8 odbyły się powiatowe ćwiczenia wybranych jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz innych inspekcji, służb ratowniczych i współdziałających pod kryptonimem "Łask - 17". Organizatorem ćwiczeń, łączących problematykę spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, było Starostwo Powiatowe w Łasku przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Łasku, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Inspekcji Weterynaryjnej i innych służb. Scenariusz praktycznych ćwiczeń na MOP Sięganów zakładał likwidację skutków karambolu kilkudziesięciu samochodów z udziałem wojskowej cysterny paliwowej i samochodu przewożącego niebezpieczne dla ludzi i zwierząt próbki laboratoryjne ptasiej grypy, w wyniku którego poszkodowana została duża ilość osób. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwalnianiu i ewakuacji osób rannych z rozbitych pojazdów, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym, gaszeniu pożaru pojazdu, uszczelnianiu wycieku paliwa z uszkodzonej cysterny, dekontaminacji poszkodowanych, ratowników i sprzętu oraz budowie maty dekontaminacyjnej. W ćwiczeniach wzięło udział 14 zastępów z: Komendy Powiatowej PSP w Łasku, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łaskiego i Wojskowej Straży Pożarnej 32BLT oraz Policja, Zespoły Ratownictwa Medycznego "Falck", przedstawiciele PZZK, Inspekcja Weterynaryjna oraz Żandarmeria Wojskowa. Ćwiczenia obserwowali między innymi przedstawiciele WCZK w Łodzi, Powiatowi Lekarze Weterynarii z terenu woj. łódzkiego oraz Komendanci Powiatowi PSP i Policji z powiatów sąsiednich. Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia stanu gotowości bojowej zastępów PSP oraz jednostek OSP włączonych do KSRG jak również doskonalenia współdziałania pomiędzy służbami podczas organizacji akcji ratowniczych na drogach ekspresowych.

27 października
W Starostwie Powiatowym w Łasku odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu w Łasku, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

28 października
Do Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej o. Jezuitów odbyła się II Pielgrzymka Strażaków PSP i OSP województwa łódzkiego, w której wziął udział st. bryg. Piotr Rudecki - Komendant Powiatowy PSP.

30 października
Pod przewodnictwem Komendanta Powiatowego st. bryg. Piotra Rudeckiego odbyła się narada pracowników KP i dowództwa JRG.
Strona KP PSP w Łasku
e-mail: kppsp04@straz.lodz.pl